Friday, April 12, 2024
Home英國港人英國置業「隔山買牛」實錄!

港人英國置業「隔山買牛」實錄!

英國是近年的熱門移民地點,無論買樓自住,或是投資者,都比以往更多。限於疫情底下,港人如要到當地買樓,時間上或許都不容許,所以會找英國的代理或中間人幫手睇樓及買樓,小編的朋友剛剛完成整個購買過程,大家可以看看這「隔山買牛」實錄作為參考。

當地有不少中間人,有提供睇樓、管理物業及放租服務

在英國當地,其實都有不少懂廣東話的中間人,提供睇樓及放租服務,一般都會包一定次數的睇樓服務,之後會幫大家出價,找律師處理購入程序,放租及之後維修管理等服務,收費方面則視乎大家的商議而定,以今次的實錄為例,費用就大約是 1600 鎊,包每個 Post Code 睇 5 個盤,另跟以上的服務,放租服務會作抽佣分成。

睇片當現場睇樓

繳付了一半上期後,大家就可以將 RightMove 及 Zoopla 等網絡內的心儀樓盤,交給中間人幫手約業主或地產代理睇樓。物業內如已租出,通常都不會讓中間人睇樓,不過都有例外。約了睇樓後,中間人就會即場拍攝影片,除了會看看樓房的外殼、裝修、間隔的情況外,附近環境亦會描述。

中間人或有未放上網更快的「筍盤」

小編的朋友在今年 7 月開始搵樓,由於今年英國在 9 月份開始改變住宅物業印花稅階 ,所以看中的物業都非常搶手,而且價格都明顯搶高,物業即使在網上的價格是 110,000 鎊時,叫價 120,000 鎊都不是最高價未能買到。幸好中間人識當地的物業代理,介紹一些尚未放上網的物業,可以用一個比銀行估價低的價錢購入物業。

律師會進行視像會議確認身份

成功出價後,買賣雙方都會找律師進行交易,由於小編的朋友都是身處香港,所以中間人就會介紹相熟律師進行買賣程序。律師會以視像會議,確認買家的身份,或者要你找香港的律師簽署,證明你的身份證副本等文件是正確無誤。

需要通過資金來源審核

律師通常都要買家通過資金來源審核,以免資金來源不明,被認為是黑錢,所以進行交易時,金錢最好都要從審核的戶口中發出。

進行查冊報告

之後買家可以按需要進行為物業進行查冊報告,看看物業是否在受保護的建築,位於保護區內,樓宇結構安全,水道是否流通等等。

TR1 轉讓書需找見證人同時簽署

由找律師到等待查冊報告公佈物業沒有問題都需時大約一個多月,就差不多完成購買的程序。之後中間人就會傳送一份名為 TR1 的轉讓書的文件,買家需要找一個非親人同時簽署,完成後就差不多可以開始付款。

離岸戶口每日只能過 25000 鎊

等待中間人提示可以開始交易時,之後就可以將買物業的金錢,轉去律師樓的戶口,由於友人所買的物業金額不高,而且他有離岸戶口,可以透過網上由金錢轉去英國當地的離岸戶口,再轉去律師樓的戶口。不過大家要留意每日經電腦上網轉帳,最高金額為 25000 鎊,手機轉帳更少,只有 10000 鎊,轉帳太多次數,據說有機會被誤以為是黑錢,所以律師有機會要收額外的費用。在最初要提提中間人要明確地確實最終的交易日期,因為過了最終交易日期未收齊所有款項,交易有機會告吹,並跟律師談話時,最好同時詢問付款等事項。

收鎖匙,可以開始放租

付款後,大約兩個月與賣家的物業交易就正式完成,中間人在交易後一天,已經可以拿到鎖匙 (比想像中高效率),並開始放租。如成功放租,中間人會收取約 6%-7% 的租金,作為管理費,有需要時都會幫客人找工人修葺房屋。

Array
相關資訊
- Advertisment -

熱門文章